zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Orientacja w terenie - zajęcia z geografii

18.05.2011

4 maja 2011r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Ks. WÅ‚adysÅ‚awa Kowalczyka w Woli RzÄ™dziÅ„skiej pod opiekÄ… mgr Bożeny Bonkowskiej odbyli zajÄ™cia terenowe z geografii w ramach projektu unijnego „Akademia Sukcesu” . Podczas tych zajęć uczestnicy ksztaÅ‚towali umiejÄ™tność orientowania siÄ™ w terenie z mapÄ… i bez mapy, dokonywali pomiaru azymutu i pomiaru odlegÅ‚oÅ›ci w terenie. Oprócz tych umiejÄ™tnoÅ›ci poznawczych doskonalili również umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacyjne, pracy w zespole oraz wspóÅ‚odpowiedzialnoÅ›ci za wyniki pracy zespoÅ‚u.

Poza ćwiczeniami z mapÄ… i kompasem, uczniowie znaleźli również czas na chwilÄ™ odpoczynku na Å‚onie natury. Pogoda nam dopisaÅ‚a, wiec i humory byÅ‚y dobre.


Wersja do druku
« inne aktualno¶ci