zaloguj siŕ   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Sprawozdanie z realizacji zada┼ä w ramach zaj─Ö─ç edukacyjnych zwi─ůzanych z poradnictwem

12.07.2012

Przez rozwój osobisty – przygotowuj─Ö si─Ö do ┼Ťwiadomego wyboru kierunku kszta┼écenia i planowania kariery zawodowej.

Cele zrealizowane w trakcie zaj─Ö─ç:

- Wzmocnienie poznania i zrozumienia samego siebie i otaczaj─ůcego ┼Ťwiata.
- U┼Ťwiadomienie uczestnikom konieczno┼Ťci wzi─Öcia odpowiedzialno┼Ťci za
siebie i swoje ┼╝ycie oraz znaczenia gotowo┼Ťci do zmian i podtrzymywania
motywacji do permanentnego uczenia si─Ö.
- Nabycie przez uczestników umiej─Ötno┼Ťci opracowania „indywidualnego planu dzia┼éania.
- Usprawnienie umiej─Ötno┼Ťci komunikacyjnych.
- Prze┼éamanie barier w procesie zdobywania wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci.

Po przeprowadzonych zaj─Öciach uczestnik:

- Poszerzył obszar samopoznania, zna swoje słabe i mocne strony.
- Rozumie konieczno┼Ť─ç wzi─Öcia odpowiedzialno┼Ťci za siebie i swoje ┼╝ycie.
- Naby┼é umiej─Ötno┼Ť─ç opracowania „Indywidualnego Planu Dzia┼éania.
- Usprawni┼é swoje umiej─Ötno┼Ťci komunikacyjne.
- Poprzez prac─Ö nad sob─ů u┼Ťwiadomi┼é sobie konieczno┼Ť─ç pokonywania barier w procesie
zdobywania wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci.

W ramach przeprowadzonych zaj─Ö─ç dokonano diagnozy predyspozycji uczniów:

- Celem diagnozy by┼éo okre┼Ťlenie zainteresowa┼ä, sk┼éonno┼Ťci zawodowych, uzdolnie┼ä
i umiej─Ötno┼Ťci niezb─Ödnych w pracy, wiedzy o zawodach i w┼éasnych predyspozycjach.
- Etapy post─Öpowania :
1.Praca uczniów nad samopoznaniem w trakcie kolejnych sesji tematycznych - w wyniku której nast─ůpi┼éa identyfikacja oczekiwa┼ä i wst─Öpnych celów zawodowych, poznanie mocnych
i s┼éabych stron, wyznaczenie celów i podj─Öcie decyzji o wyborze ┼Ťcie┼╝ki edukacyjnej
2.Stworzenie przez Uczniów Indywidualnych Planów Dzia┼éania we wspó┼épracy z doradc─ů zawodowym w trakcie zaj─Ö─ç grupowych.
-Do badania predyspozycji zawodowych uczniów wykorzystano:
*Test: Profil zainteresowa┼ä/ ┼║ród┼éo: Metody grupowego poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji (1998) /
*Kwestionariusz: Uzdolnienia i umiej─Ötno┼Ťci/ Pomocniczy kwestionariusz do oceny przez ucznia poziomu w┼éasnych uzdolnie┼ä,szybko┼Ťci przyswajania i utrwalania wiedzy/
*Kwestionariusz sk┼éonno┼Ťci zawodowych/Autorzy: E. Lis i J. Woroniecka/

Podsumowanie:
W oparciu o wyniki TESTU/Arkusz rozmowy testowej przeprowadzonej na zako┼äczenie zaj─Ö─ç z poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego indywidualnie z ka┼╝dym uczestnikiem oraz na podstawie obserwacji zaj─Ö─ç przez prowadz─ůcego stwierdza si─Ö nabycie umiej─Ötno┼Ťci planowania w┼éasnej kariery zawodowej u 100% uczestników projektu na poziomie powy┼╝ej 97%.
Praca uczniów nad samopoznaniem doprowadzi┼éa do identyfikacji oczekiwa┼ä i wst─Öpnych celów zawodowych, poznanie mocnych i s┼éabych stron, wyznaczenie celów i podj─Öcie decyzji
o wyborze ┼Ťcie┼╝ki edukacyjnej.

Uczestnicy nabyli umiej─Ötno┼Ťci zdobywania wiedzy, nast─ůpi┼é rozwój umiej─Ötno┼Ťci interpersonalnych, organizacyjnych oraz pracy w grupie.

prowadz─ůcy :Bogumi┼éa Szyma┼äska

Wersja do druku
« inne aktualnoÂci