zaloguj siŕ   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Dodatkowe zaj─Öcia pozalekcyjne z chemii

12.07.2012

Dodatkowe zaj─Öcia pozalekcyjne z chemii odbywa┼éy si─Ö z uczniami zainteresowanymi przedmiotem i uzdolnionymi chemicznie. Pozwala┼éy na rozbudzanie, wzbogacanie i kszta┼écenie indywidualnych uzdolnie┼ä uczniów, a jednocze┼Ťnie dzi─Öki zastosowaniu ró┼╝nych form aktywno┼Ťci, na wszechstronny rozwój ich osobowo┼Ťci i wra┼╝liwo┼Ťci.


Program realizowany by┼é przez 9-cio osobow─ů grup─Ö w wymiarze 2 godziny tygodniowo, w formie zaj─Ö─ç pozalekcyjnych. Uczniowie ci wykazali zainteresowanie przyrod─ů w szkole podstawowej i okazali ch─Ö─ç rozwijania swoich zainteresowa┼ä przez dodatkowe ─çwiczenia i zadania rozszerzaj─ůce wiedz─Ö i umiej─Ötno┼Ťci.


Realizowane tre┼Ťci nauczania by┼éy zgodne z programem nauczania chemii w Gimnazjum. Na zaj─Öciach uczniowie zapisywali w postaci wzorów i równa┼ä reakcje chemiczne, rozwi─ůzywali zadania rachunkowe oparte na podstawowych prawach chemicznych w odniesieniu do sytuacji z ┼╝ycia codziennego, wykonywali modele wybranych zwi─ůzków chemicznych. Na zaj─Öciach uczestnicy wykonywali proste do┼Ťwiadczenia chemiczne , które mia┼éy na celu nauczenie terminologii i metod laboratoryjnych. Wszystkie do┼Ťwiadczenia w atrakcyjnej formie wprowadza┼éy poj─Öcia z zakresu chemii, dzi─Öki czemu nauka sta┼éa si─Ö ciekaw─ů zabaw─ů Nie zabrak┼éo te┼╝ „Chemii na weso┼éo” – czyli gier dydaktycznych, kalambur, rebusów.


Dodatkowe zaj─Öcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii odbywa┼éy si─Ö z uczniami, którzy mieli trudno┼Ťci w opanowaniu wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci w stopniu podstawowym obj─Ötych programem nauczania chemii. Program realizowany by┼é przez dwie 6-cio osobowe grupy w wymiarze 2 godziny tygodniowo, w formie zaj─Ö─ç pozalekcyjnych..


Celem realizacji programu by┼éa poprawa wyników nauczania tzn.: wyposa┼╝enie ucznia w wiedz─Ö i wykszta┼écenie umiej─Ötno┼Ťci umo┼╝liwiaj─ůcych mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wy┼╝szej oraz poprawa wyników uzyskiwanych na lekcjach chemii.
Na zaj─Öciach przekazywanie uczniom wiedzy odbywa┼éo si─Ö w sposób prosty i zrozumia┼éy, popierane by┼éo do┼Ťwiadczeniami i przyk┼éadami z ┼╝ycia codziennego. Stosowano zasad─Ö stopniowania trudno┼Ťci, wykorzystywano ró┼╝norodne, ciekawe metody budz─ůce zainteresowanie uczniów. Praca z uczniami maj─ůcymi problemy w uczeniu si─Ö chemii polega┼éa równie┼╝ na ci─ůg┼éym powtarzaniu materia┼éu, ─çwiczeniu umiej─Ötno┼Ťci pisania wzorów i reakcji, uzupe┼énianiu braków.


Zaj─Öcia wyrównawcze pozwoli┼éy uczniom nadrobi─ç braki z przedmiotu, nabra─ç pewno┼Ťci i wiary w siebie, a tak┼╝e w sposób warto┼Ťciowy i ciekawy sp─Ödzi─ç czas wolny z rówie┼Ťnikami. Praca podczas zaj─Ö─ç wyrównawczych pozwoli┼éa uczniom, szczególnie tym, którzy maj─ů trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö, dorówna─ç w pewnym stopniu do poziomu swych kolegów uzyskuj─ůcych wy┼╝sze oceny.


Dodatkowe zaj─Öcia pozalekcyjne z biologii odbywa┼éy si─Ö z uczniami zainteresowanymi przedmiotem i s┼éu┼╝y┼éy ogólnemu rozwojowi, daj─ůc im mo┼╝liwo┼Ť─ç rozbudzenia zainteresowa┼ä i rozwijania talentów. Program realizowany by┼é przez dwie 9-cio osobowe grupy w wymiarze 2 godziny tygodniowo, w formie zaj─Ö─ç pozalekcyjnych..
Organizacja i przebieg tych zaj─Ö─ç ró┼╝ni┼éy si─Ö od typowych zaj─Ö─ç lekcyjnych. W pracy z uczniami wykorzystywane by┼éy metody praktyczne - do┼Ťwiadczenia, eksperymenty, obserwacje, pomiary. Uczniowie dokonywali obserwacji mikroskopowych komórek z wykorzystaniem gotowych preparatów jak i wykonanych samodzielnie. Odbywa┼éy si─Ö zaj─Öcia w terenie. Uczestnicy zostali zapoznani z pospolitymi gatunkami ro┼Ťlin i wykonali zielniki.

Dodatkowe zaj─Öcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii odbywa┼éy si─Ö z uczniami, którzy mieli trudno┼Ťci w opanowaniu wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci obj─Ötych programem nauczania biologii.


Ugruntowanie podstawowych wiadomo┼Ťci z przedmiotu pozwoli┼éo uczniom rozwija─ç swoje umiej─Ötno┼Ťci i taki te┼╝ by┼é cel zaj─Ö─ç wyrównawczych. Program realizowany by┼é przez dwie 6-cio osobowe grupy w wymiarze 2 godziny tygodniowo, w formie zaj─Ö─ç pozalekcyjnych..
Zakres merytoryczny zaj─Ö─ç wyrównawczych obejmowa┼é program gimnazjum. Powtarzany by┼é materia┼é dotycz─ůcy sk┼éadu chemicznego organizmów, budowy komórki, budowy i fizjologii wybranych uk┼éadów narz─ůdów wewn─Ötrznych cz┼éowieka oraz ró┼╝norodno┼Ťci biologicznej. By┼éy równie┼╝ zaj─Öcia po┼Ťwi─Öcone przyczynom i skutkom zagro┼╝e┼ä cywilizacyjnych. Uczniowie zajmowali tematem racjonalnego korzystania z zasobów przyrody – odnawialnych i nieodnawialnych.


Lepsze zrozumienie i usystematyzowanie materia┼éu umo┼╝liwi┼éy schematy, zdj─Öcia, informacje zawarte w materia┼éach, które otrzymywali uczestnicy. W trakcie zaj─Ö─ç uczniowie doskonalili równie┼╝ umiej─Ötno┼Ť─ç prawid┼éowego wyci─ůgania wniosków na podstawie czytanego tekstu, prawid┼éowego wykonywania wykresów, dobierania formy wykresu do posiadanych danych.

Wersja do druku
« inne aktualnoÂci